Contactgegevens:
Schoolstraat 7
5328 BA Rossum
Tel:06-19700202
email: info@eszentialvision.nl

Training kwaliteiten en vaardigheden.

De vraag naar een goede, open samenwerking enerzijds, waarbij empathie, kunnen luisteren en invoelen in de ander belangrijke elementen zijn- en vanuit eigen kracht optreden, zonder autoritaire en ondemocratische trekken anderzijds is een heel interessant gebied van onderzoek.

De basis om dit te kunnen ligt in een stuk zelfkennis én op een ontspannen vertrouwen op wat in potentie aanwezig is in ieder van ons. Echte zelfkennis zal deze ontspannen houding versterken. Ideeën over leiderschaps- en management stijlen kunnen nog zo mooi zijn; als ze niet belichaamd worden dan blijft het bij mooie ideeën.

In deze workshops wordt voornamelijk gewerkt aan het ontdekken en ontwikkelen van die innerlijke kwaliteiten die nodig zijn om op een stevige en tegelijkertijd ontspannen manier te functioneren vanuit je eigen kracht.

Allereerst kan er gekeken worden naar factoren die kunnen zorgen voor blokkades die zo’n ontspannen houding tegenwerken. Veelal zal blijken dat beeldvorming naar jezelf toe (en dus ook naar anderen) te zeer gekleurd is met allerlei waarde -oordelen en overtuigingen over hoe het zou moeten zijn, maar niet is. Het instrument fotografie kan daarbij helpen om die beelden concreet te maken en ze tegelijkertijd te neutraliseren. (zie o.a. www.flickr.com/photos/guido_2007 om een idee te krijgen van mijn fotografie)
Vervolgens kunnen er oefeningen gedaan worden om (weer) in contact te komen met de concrete werkelijkheid, namelijk je fysieke bestaan in het hier en nu. Deze ingang, hoewel voor de hand liggend misschien, zal concreter en werkelijker blijken te zijn dan het opereren vanuit gedachten en ideeën over die werkelijkheid. Het beleven van ‘wat is’ brengt je dan ook thuis in je eigen fysieke behuizing.
Verbinding en voeling hebben met anderen om je heen kan dan concreet geoefend worden in op karate gebaseerde partner oefeningen. Immers, het spel van gepaste afstand en respectvolle nabijheid komt in deze krijgskunst volop aan de orde wil het geen brute ‘struggle of the fittest’ worden. Het fysieke werken met elkaar brengt je ook op een andere manier in contact met je collega’s en/of mede-werknemers. We leren elkaar zien op een basaler en uiteindelijk begripvollere manier. Voor teambuilding is dit dan ook een uitstekende training.

 

[Trainingen] [Welkom] [Visie] [Kwaliteit] [Bedrijfsuitje]